Saraycık Eğitim Kampüsü Konferans Salonu
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
Class information
Proje Türü Eğitim Yapıları
İşveren Ankara Valiliği Yatırım İzleme Ve Ķoordinasyon Başkanlığı
Yer Ankara/ Sincan
Kullanım Alanı 8142,18m2
Proje Tarihi 2018
Class detail

Vaziyet planında ana allenin sonunda bulunan Konferans ve Spor Salonu, dolaşım aksı ile ilişkisiyle projenin ana fikrinin devamlılığını sağlamaktadır. Öğrencilerin hem açık hem kapalı kullanımına olanak veren Konferans ve Spor Salonu yapısı; program parçalanması ve dağılımıyla da bünyesinde çeşitlilik barındırır. Genel olarak, iki ana program kütlesi olan spor ve konferans salonlarıyla kütlelerin birleşmesinden etkinlik alanlarına ayrılmış kütlelerin birleşmesinden  meydana gelmiştir. Bu birleşimin tasarımında eğitim kampüsünün ana fikri olan dolaşım vurgulanırken, farklı kotlarla sağlanan iç – dış bağlantılar programla bütünleştirilmiştir. Konferans ve spor salonları ile etkinlik alanlarına farklı kotlardan bağlantılar sağlayarak tasarlanan fuaye ile farklı programların bir arada işleyişini kuvvetlendirmek amaçlanmıştır.